ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Yasal Uyarı

Sayın müşterimiz, teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olan ürünlerimizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak iade edebilirsiniz. Bu kuralın istisnası olarak, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde düzenlenen cayma hakkının kullanılamayacağı tipteki ürünler ile kusurlu/arızalı ürünler iade alınamamaktadır. İade edilecek ürün, aksesuarları ve hediye olarak verilen promosyonlu/kampanyalı ürünleriyle birlikte aynı anda, orijinal ambalajında iade edilmelidir.

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Alıcı ile Şirket arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tüketici sıfatını haiz Alıcı’nın bilgilendirilmesidir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, www.finestraminerturkiye.com isimli web sitesi tarafından kayıt altına alınmakta olup Alıcı dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ticari Unvanı                                          : Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi

Adresi                                                       : Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8c İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul

Vergi No                                                   : Alemdağ Vergi Dairesi / 0741120991

Şirket E-Posta Adresi                            : [email protected]

Şirket MERSİS No                                   : 0074112099100001

Şirket KEP Adresi                                    : [email protected]

Telefon Numarası                                  :

 1. TANIMLAR
Alıcı: Ön Bilgilendirme Formu uyarınca siparişin teslim edileceği kişi Tüketici veya Tüketici dışındaki gerçek kişiyi ifade eder.
İnternet Sitesi: www.finestraminerturkiye.com’u ifade eder.
Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.
Kurye: Ürün’ün, Alıcı’nın belirttiği adrese teslimini sağlayacak olan kişi(ler)i ifade eder.
Ön Bilgilendirme Formu: Yönetmelik’in 5. ve devamı maddeleri uyarınca Şirket tarafından hazırlanması gereken ve Taraflar arasında akdedilen işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu ifade eder.
Şirket: Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi’ni ifade eder.
Taraflar: Alıcı ve Şirket’i birlikte ifade eder.
Tüketici: Ön Bilgilendirme Formu kapsamında ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Ürün(ler): Şirket’in hizmet verdiği bölgelerde, İnternet Sitesi’nde yer alan seçenekler arasından, Alıcı tarafından seçilen ve Şirket tarafından, Alıcı’ya sunulan malı ifade eder.
Yönetmelik: 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini ifade eder.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
  • Ürünler’in temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Şirket’e ait İnternet Sitesi’nde yer almaktadır. Ürün’ün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.
  • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  • Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Ürün’ün tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyat Toplam Fiyat (KDV Dahil)
Finestra Miner [.] [.] [.]
Teslimat Tutarı [.] [.] [.]
Kampanyalar ve İndirimler [.] [.] [.]
  Toplam [.]

 

Sipariş Bilgileri:

Sipariş Numarası: [.]

Teslimat Adresi:  [.]

Teslim Edilecek Kişi: [.]

Şirket’in Telefonu: [.]

Fatura Adresi   : [.]

Sipariş Tarihi: [.]

Teslim Şekli      : [.]

 

 1. ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
  • Ürün teslimatının, sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz ve İnternet Sitesi’nde belirtilen tarih aralığı içerisinde gerçekleştirilmek için Şirket tarafından azami özen gösterilecektir.
  • Teslimat, Şirket’in belirlediği Kurye ile gerçekleştirilecektir.
  • Sipariş teslim edilirken Alıcı teslimat adresinde bulunamadığı takdirde teslimat, Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunan üçüncü kişilere yapılabilir. Bu noktada teslimat yapılıp yapılamayacağı Kurye’nin takdirindedir. Alıcı’nın bildirdiği teslimat adresinde teslimatın gerçekleştirilebileceği bir kişi bulunmaz ise veya adreste Ürün’ü teslim alabilecek nitelikte bir üçüncü kişinin bulunmaması halinde, Ürün’ün teslim alınmamasından ya da geç teslim alınmasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Alıcı’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Şirket’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.
 2. CAYMA HAKKI
  • Alıcı hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. İadesi mümkün olmayan Ürünler’e ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında;
 3. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 4. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 5. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

 • Alıcı, Yönetmelik’in 6.1. maddesi uyarınca, cayma hakkı kullanım bildirimini İnternet Sitesi veya Taraf Bilgileri başlıklı maddede yer alan e-mail adresi veya kalıcı veri sağlayıcı üzerinden Şirket’e ulaştırır. Şirket, Alıcı’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde Ürün bedelini iade etmekle yükümlüdür.
 • Söz konusu Ürün bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilir.
 • Alıcı, cayma hakkına ilişkin bildiriminden 10 (on) gün sonra malı Şirket’e geri gönderir.
 • Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
 • Alıcı iade edeceği Ürün’ü, Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi olan UPS ile Şirket’e gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Şirket’e aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Şirket’e aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Şirket sorumlu değildir.
 • Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Şirket arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
  • Alıcı aşağıdaki sözleşme tiplerinde cayma hakkını kullanamaz:
 2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Şirket’in kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 3. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
 4. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
 5. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 6. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 7. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 11. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Sözleşme’ye konu Ürünler’in, Yönetmelik’in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Ürünün kurulumunun gerçekleşmesinden sonra tekrar kullanılamaz hale gelmesi, kişiye özel olması) Ürün türlerinden ibaret olması halinde, Alıcı ve Şirket arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.
  • Ön Bilgilendirme Formu’nun 7.1. maddesindeki istisnalar saklı kaymak kaydıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılımlar yalnızca ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade alınabilmektedir. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve kurulumu yapılmış ekran ve TV’ler, sim kart takılan, Wi-Fi bağlantısı, kullanıcı tanımlaması yapılan modem ve cep telefonları iade alınmamaktadır. Kurulum gerekmeyen ürünler, kullanılmamış olsa dahi tekrar orijinal satış paketi satılabilir özelliğini kaybetmemiş olmalıdır.
 12. ÖDEME YÖNTEMİ

Alıcı, İnternet Sitesi’nde ödeme için kullanılabileceği belirtilen kredi/banka kartları ile çevrimiçi olarak Ürün’e ilişkin ödemeyi gerçekleştirebilecektir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını, Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitlere uygun şekilde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Ürün’ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki ilçe ya da durumun gerektirdiği hallerde İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacaktır. Belirtilen sınırları aşan miktarlardaki uyuşmazlıklar için ise tüketici mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

 1. ALICI BEYANI

Şirket, Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini işbu Ön Bilgilendirme Formu ile yerine getirmektedir. Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan tüm hususların kendisine detaylıca aktarıldığını, satış koşulları ve cayma hakkının kullanımı ve ilgili sair mevzuat uyarınca sahip olduğu haklar hakkında bilgilendirildiğini, haklarını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.