İPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ

Yasal Uyarı

Sayın müşterimiz, teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olan ürünlerimizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin sözleşmeden cayarak iade edebilirsiniz. Bu kuralın istisnası olarak, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde düzenlenen cayma hakkının kullanılamayacağı tipteki ürünler ile kusurlu/arızalı ürünler iade alınamamaktadır. İade edilecek ürün, aksesuarları ve hediye olarak verilen promosyonlu/kampanyalı ürünleriyle birlikte aynı anda, orijinal ambalajında iade edilmelidir.

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu İptal ve İade Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, www.finestraminerturkiye.com adresinden (“İnternet Sitesi”) sipariş konusu ürünün (“Ürün”) teslim edileceği kişi (“Alıcı”) ile satıcı sıfatını haiz Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi (“Şirket”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Alıcı’nın iptal ve iade hakları hakkında bilgilendirilmesidir. Ayrıca, Yönetmelik uyarınca 5/1, g, ğ ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Sözleşme’de yer almaktadır. Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi “www.finestraminerturkiye.com” tarafından kayıt altına alınmakta olup, Alıcı dilediği zaman “Hesabım” sayfasından ilgili metinlere ulaşım sağlayabilecektir.

 1. ÜRÜN’ÜN İPTALİNE İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER
  • Alıcı, siparişini verdiği Ürün’ün bedelini ödemez veya seçilen ödeme yöntemi üzerinden ödemeye ilişkin bankadan onay alınamazsa, Şirket’in Ürün’ü teslim yükümlülüğü sona erer.
  • İptal ve iadelerde ücret iadesi, Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik gösterecektir. Kredi/banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların prosedürlerine göre yapılacaktır.
  • Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı stok sınırlaması içeren kampanyalı Ürünler’in satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan Ürün alımı gerçekleşmesi durumunda ve/veya tüketici alımı sayılmayacak adette toplu alım yapılması durumunda aşan ürün alımları geçersiz olacak ve sipariş iptal edilecektir. Bu durumda teslimat ücreti de dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı’ya iade edilecektir. Online ödeme yönteminde hizmet sağlayan banka ve finans kuruluşlarının gerçekleştireceği işlemlere ilişkin gecikmelerden Şirket sorumlu tutulamaz. Alıcı, Şirket tarafından kredi/banka kartına iade edilen tutarın banka veya finans kuruluşu tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya veya finans kuruluşuna iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen ilgili kurumun işlem süreci ile ilgili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Ürün’ün satın alınmasından sonra Alıcı’ya ait kredi/banka kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde olsa dahi yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde Şirket, siparişi tek taraflı iptal hakkına sahiptir. Ürün’ün teslim edilmiş ancak işbu madde tahtındaki nedenler ile Ürün’e ilişkin ödeme Şirket uhdesinde değil ise Alıcı, en kısa sürede ilgili Ürünler’i Şirket’e iade etmekle yükümlüdür.
 2. ÜRÜN’ÜN İADE KOŞULLARI
  • Ürün, Alıcı’nın bildirdiği adrese siparişte belirtilen niteliklere uygun ve (varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi) belgelerle birlikte teslim edilir.
  • Alıcı, Ürünü, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde sayılan ve işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde yer alan istisnalar dışında ürünü gönderim masrafları Şirket’e ait olacak şekilde, 14 (on dört) gün içerisinde iade edebilir.
  • Ürün, orijinal faturası, orijinal ambalajı, (varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzu) ve birlikte gelen aksesuarlarıyla birlikte iade edilmelidir.
 3. CAYMA HAKKI
  • Alıcı hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir. İadesi mümkün olmayan Ürünler’e ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.
   • Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş söz konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünler’de, her bir Ürün özelinde Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürünü teslim aldığı gün,
   • Birden fazla parçadan oluşan Ürünler’de, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
   • Belirli bir süre boyunca düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün’ü teslim aldığı gün esas alınır.
    • Alıcı, cayma hakkı kullanım bildirimini İnternet Sitesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan e-mail adresi üzerinden Şirket’e ulaştırır. Şirket, Alıcı’nın cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde Ürün bedelini iade etmekle yükümlüdür.
    • Söz konusu Ürün bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracı üzerinden şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilir.
    • Alıcı, cayma hakkına ilişkin bildirimi müteakip 10 (on) gün içinde malı Şirket’e geri gönderir.
  • Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
  • Alıcı iade edeceği Ürün’ü, Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi olan UPS ile Şirket’e gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Şirket’e aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Şirket’e aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Şirket’in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Şirket sorumlu değildir.
  • Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Şirket arasındaki kurulan bağlı sözleşmeler de herhangi bir masraf, tazminat veya cayma bedeli ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
 4. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
  • Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
   • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Şirket’in kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
   • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler’e ilişkin sözleşmeler
   • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürünler’in teslimine ilişkin sözleşmeler
   • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürünler’den; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürünler’e ilişkin sözleşmeler.
   • Ürün’ün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
   • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
   • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Sözleşme’ye konu Ürünler’in Yönetmelik’in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Ürünün kurulumunun gerçekleşmesinden sonra tekrar kullanılamaz hale gelmesi, kişiye özel olması) Ürün türlerinden ibaret olması halinde Alıcı ve Şirket arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.
  • Sözleşme’nin 5.1. maddesindeki istisnalar saklı kaymak kaydıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılımlar yalnızca ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade alınabilmektedir. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve kurulumu yapılmış ekran ve TV’ler, sim kart takılan, Wi-Fi bağlantısı, kullanıcı tanımlaması yapılan modem ve cep telefonları iade alınmamaktadır. Kurulum gerekmeyen ürünler, kullanılmamış olsa dahi tekrar satılabilir olma özelliğini kaybetmemiş olmalıdır.
 5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  • Alıcı’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını, Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitlere uygun şekilde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Ürün’ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki ilçe ya da durumun gerektirdiği hallerde İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacaktır. Belirtilen sınırları aşan miktarlardaki uyuşmazlıklar için ise tüketici mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.
 6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  • Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde Şirket’ten bağımsız olarak bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Şirket’in uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
 1. MÜCBİR SEBEP
  • Sözleşme’nin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir Sebep uhdesinde gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
  • Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
  • Mücbir Sebep’in 5 (beş) gün süreyle devam etmesi halinde, Taraflar’dan her biri, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu noktada Şirket ve Alıcı birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
 2. ALICI BEYANI
  • Alıcı, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşulları, cayma hakkının kullanımı ve sair tüm ön bilgilendirmelerin kendisine aktarıldığını, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm Sözleşme şartlarını kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.