MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Yasal Uyarı

Sayın müşterimiz, teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış olan ürünlerimizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak iade edebilirsiniz. Bu kuralın istisnası olarak, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde düzenlenen cayma hakkının kullanılamayacağı tipteki ürünler ile kusurlu/arızalı ürünler iade alınamamaktadır. İade edilecek ürün, aksesuarları ve hediye olarak verilen promosyonlu/kampanyalı ürünleriyle birlikte aynı anda, orijinal ambalajında iade edilmelidir.

1.       TARAFLAR

SATICI

Ticari Unvanı                                                  : Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi

Adresi                                                               : Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3        Blok No: 8c İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul

Vergi No                                                           : Alemdağ Vergi Dairesi / 0741120991

Satıcı E-Posta Adresi                                    : [email protected]

Satıcı MERSİS No                                           : 0074112099100001

Satıcı KEP Adresi                                           : [email protected]

ALICI

Adı – soyadı                                                     :

Adresi                                                               :

Telefon                                                             :

E-Posta                                              :

2.             TANIMLAR

Alıcı: İşbu Sözleşme uyarınca www.finestraminerturkiye.com adresinden sipariş konusu ürünün teslim edileceği kişiyi ifade eder.
Geri Bildirim: Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adrese veya elektronik posta adresine yapılacak olan şikâyet de dahil olmak üzere her türlü bildirimi ifade eder.
İnternet Sitesi: www.finestraminerturkiye.com’u ifade eder.
Kanun: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.
Kurye: Ürün’ün, Alıcı’nın belirttiği adrese teslimini sağlayacak olan kişi(ler)i ifade eder.
Mevzuat Kanun ve Yönetmelik başta olmak üzere tüketici mevzuatına ilişkin ilgili tüm mevzuat hükümlerini ifade eder.
Online Ödeme Yöntemi: Alıcı tarafından Ürün ücretinin kredi veya banka kartı aracılığıyla ödenmesine yarayan sistemi ifade eder.
Ön Bilgilendirme Formu: Yönetmelik’in 5. ve devamı maddeleri uyarınca Şirket tarafından hazırlanması gereken formu ifade eder.
Şirket: Satıcı sıfatını haiz Argonte Teknoloji Elektronik Anonim Şirketi’ni ifade eder.
Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ifade eder.
Taraflar: Alıcı ve Şirket’i birlikte ifade eder.
Ürün(ler): Şirket’in hizmet verdiği bölgelerde, İnternet Sitesi’nde yer alan seçenekler arasından, Alıcı tarafından seçilen ve Şirket tarafından, Alıcı’ya sunulan malı ifade eder.
Yönetmelik: 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

3.             SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 • Sözleşme’nin konusunu; Mevzuat hükümleri uyarınca, Ürün’ün Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden sipariş verilerek satın alınması ve Ürün’ün Satıcı tarafından satış ve teslimi hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturur.
 • Sözleşme uyarınca Taraflar, Mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülük ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Alıcı, işbu Sözleşme’nin akdedilmesinin, Şirket ile daha önce akdedilen herhangi bir sözleşmenin tadili veya ortadan kaldırılması anlamı taşımadığının bilincindedir.
 • Taraflar, İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nun işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.             İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

 • Şirket, kendi belirlediği ve İnternet Sitesi üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır.
 • Alıcı’ya İnternet Sitesi üzerinden gösterilen teslim süresi, Şirket’in teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Şirket sorumlu tutulamaz.
 • KDV dahil toplam satış tutarı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Alıcı’nın seçtiği kredi/banka kartından Online Ödeme Yöntemi ile tahsil edilir.
 • Alıcı, Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapmak için bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini sisteme girer ve bilgilerimi kaydet seçeneğine tıklaması halinde bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Şirket, kredi/banka kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Alıcı, İnternet Sitesi’nde birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.
 • Alıcı, Online Ödeme Yöntemi kapsamında kullanılan kredi/banka kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.
 • Alıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. kişiler İnternet Sitesi’nde tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak bu halde Alıcı’nın derhal Geri Bildirim’de bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar İnternet Sitesi’ni kullanarak İnternet Sitesi’ndeki kayıtlı bilgileri kötü niyetli olarak kullanmaya devam edebilecek olup, Alıcı bu hususta bilgilendirilmiştir. Böyle bir durumdan Şirket sorumlu tutulamaz.
 • Alıcı, İnternet Sitesi’ne giriş yapmasını sağlayan şifre ve benzeri bilgileri koruyacağını kabul ve beyan eder. İnternet Sitesi’ne girişi sağlayan bilgiler münhasıran Alıcı’nın sorumluluğundadır.
 • Şirket’in Sözleşme kapsamında sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanan Alıcı, bu hizmetleri hukuka ve amaca uygun kullanacağını taahhüt eder. Alıcı’nın aksi bir tutum içerisinde olması halinde bu tutumdan hiçbir şekilde Şirket sorumlu tutulamayacaktır.
 • Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler yalnızca İnternet Sitesi’nde yer alan Ürünler’e ilişkindir.
 • İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan Ürünler’e ait fiyat ya da Ürün özelliklerinde hata olması durumunda Şirket, Alıcı’yı bilgilendirerek bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • Alıcı, İnternet Sitesi kullanımı sırasındaki eylemlerinden ve İnternet Sitesi’ne ilettiği yorumlarından münhasıran sorumlu olacaktır.
 • İptal ve iadelerde ücret iadesi, Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilecektir. Kredi/banka kartlarıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların prosedürlerine göre yapılacaktır.

5.             SÖZLEŞMENİN KURULMASI

 • Alıcı, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşulları, cayma hakkının kullanımı ve sair tüm ön bilgilendirmelerin kendisine aktarıldığını, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm Sözleşme şartlarını kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.             SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

 • İnternet Sitesi üzerinden siparişi verilen Ürün’ün açıklaması, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri ve taşıma ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Alıcı aşağıda yer alan bilgilerin İnternet Sitesi’nde yer alan Ürün bilgileri ile aynı olduğunu, kendisi tarafından iletilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekte olup ilettiği bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması sebebiyle Taraflar ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her nevi zarardan ve oluşabilecek her türlü mesuliyetten kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sözleşme Tarihi ve Saati:

Öngörülen Teslim Tarihi ve Saati:

Sipariş Numarası:

Teslimat Adresi:

Ürün Adı:

Adeti:

Ürün Birim Fiyatı:

Ürün Birim İndirimi:

Ürün Teslimat Masrafları:

Toplam Satış Tutarı:

KDV Dahil Toplam Satış Tutarı:

 • Geri Bildirim’in yapılacağı Şirket’e ait açık adres ve elektronik posta bilgileri işbu Sözleşme’nin Taraflar başlıklı 1. maddesinde yer almaktadır.
 • Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. İlan edilen fiyatlar, indirimler ve kampanyalara güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
 • KDV dahil toplam satış tutarı, İnternet Sitesi’nde sunulan sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan e-mail adresine gönderilen bilgilendirme mailinde de aynen belirtilmektedir.
 • Şirket tarafından yapılan indirimler, kuponlar, taşıma ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

7.             ÜRÜNÜN TESLİMİ  

 • Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Şirket’ten satın aldığı Ürün’ü teslim almasıyla ifa gerçekleşmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’ye konu edilen sipariş konusu Ürün’e ilişkin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak üzere, Şirket Sözleşme ile yükümlülük altına girdiği Ürün’e ilişkin borcu ifa etmekle yükümlüdür.
 • Teslimat, Şirket’in belirlediği Kurye ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu Kurye’ye, işbu Sözleşme’de belirtilen hususlar dışında Şirket tarafından hiçbir hak ve yetki tanınmamış olup; Kurye’nin Sözleşme dışındaki konulardaki faaliyetleri Şirket’e atfedilemeyeceği gibi, Şirket’i bağlayıcı da değildir.
 • Ürün, Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilecektir. Sipariş’in İnternet Sitesi’ne iletilmesi sonrasında adres değişimi gerçekleştirilemez.
 • Sipariş teslim edilirken Alıcı teslimat adresinde bulunamazsa dahi, sipariş Alıcı tarafından belirtilen adrese teslim edilebilir. Bu noktada teslimat yapılıp yapılamayacağı Kurye’nin takdirindedir. Kurye tarafından Alıcı’nın belirttiği adresteki üçüncü kişilere teslimat yapılıp-yapılmadığına bakılmaksızın; Şirket, bu maddede belirtilen nitelikteki teslimat sebebiyle herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır.
 • Alıcı’nın bildirdiği teslimat adresinde teslimatın gerçekleştirilebileceği bir kişi bulunmaz ise veya adreste Alıcı harici biri bulunmasına rağmen Kurye tarafından üçüncü kişilere teslim hakkı kullanılmaz ise, Ürün’ün geç teslim alınmasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Alıcı’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Şirket’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.
 • Şirket’in takdirine bağlı olarak siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, SMS veya e-mail yoluyla Alıcı’ya iletilebilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.
 • Alıcı tarafından belirtilen teslimat adresinin yetersiz olması nedeniyle Ürün’ün teslimi gerçekleştirilemez ise Şirket’e hiçbir sorumluluk yüklenemez. Şirket, adresin yeterli olup-olmadığını Ürün siparişinden önce denetlemek ile mükellef değildir.
 • İnternet Sitesi’nde belirtilen teslim tarihi tahmini olup, Alıcı’ya belirtilen zamanda teslime ilişkin bir taahhüt olarak değerlendirilemeyecektir. Makul gecikmeler sebebiyle Alıcı, Şirket’ten ek bir zarar tazmini talep edemeyeceğini bildiğini kabul eder.
 • Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı stok sınırlaması içeren kampanyalı Ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan Ürün alımı gerçekleşmesi durumunda ve/veya tüketici alımı sayılmayacak adette toplu alım yapılması durumunda aşan ürün alımları geçersiz olacak ve sipariş iptal edilecektir. Bu durumda teslimat ücreti de dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler Alıcı’ya iade edilecektir. Online Ödeme Yöntemi’nde hizmet sağlayan banka ve finans kuruluşlarının gerçekleştireceği işlemlere ilişkin gecikmelerden Şirket sorumlu tutulamaz. Alıcı, Şirket tarafından kredi/banka kartına iade edilen tutarın banka veya finans kuruluşu tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya veya finans kuruluşuna iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ürün’ün satın alınmasından sonra Alıcı’ya ait kredi/banka kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde olsa dahi yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde Şirket, siparişi tek taraflı iptal hakkına sahiptir. Ürün’ün teslim edilmiş ancak işbu madde tahtındaki nedenler ile Ürün’e ilişkin ödeme Şirket uhdesinde değil ise Alıcı, en kısa sürede ilgili Ürünleri Şirket’e iade etmekle yükümlüdür.
 • Ürün’lerin İnternet Sitesi’nde yer alan görselleri temsili olabilir. İnternet Sitesi’nde yer alan içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup, kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.

8.             TESLİMAT MASRAFLARI

 • Ürün’e ilişkin olarak teslimat masrafları İnternet Sitesi’nde belirtilmektedir. Şirket kendi takdirine bağlı olarak, teslimat masrafını Alıcı’ya yansıtmama hakkını saklı tutar.
 • Alıcı, Ürün teslimatını gerçekleştirecek olan Kurye’nin hiçbir nam altında ücret talep edemeyeceğini bildiğini kabul eder. Alıcı, tarafından Kurye’ye bir ödeme yapılması halinde işbu ödeme hiçbir şekilde Şirket’ten talep edilemez.

9.              ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Şirket tarafından sağlanan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Alıcı, Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Şirket tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal/hizmete ait temel özellikler, Ürün’ün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu mal/hizmeti kontrol etmeden, tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan şekilde teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
 • Alıcı, Ürün’e ilişkin KDV dahil satış tutarını Şirket’in belirlediği yöntemlere ödeyeceğini kabul ve beyan eder. KDV dahil satış tutarı Alıcı tarafından ödenmeksizin Şirket’in Ürün teslim yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Şirket’e yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Şirket İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir ticari girişimi gerçekleştirmeyeceğini beyan eder.
 • Alıcı, tüketici sıfatıyla yapacağı talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin 1. maddesinde geçen kanallar ile Şirket’e yöneltebileceğini bildiğini kabul eder.
 • Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kuryeden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğunu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

10.         SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Satıcı; Mevzuat hükümleri uyarınca, Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Satıcı, Ürün’ü etiketinde ve ambalajında belirtilen niteliklere uygun, sağlam, eksiksiz, bir şekilde (varsa tanıtım ve kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ile) Alıcı’ya teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Belirtilen teslim yükümlülüğüne ilişkin Satıcı’nın herhangi bir gönderim kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • Satıcı, mücbir sebepler, imkansızlık veya başkaca olağan üstü durumlar nedeni ile hizmeti süresi içinde ifa edemez ise ilgili durumu tespit ettiğinde mümkün olan en kısa sürede Alıcı’ya bilgi verecektir.
 • Satıcı, Alıcı’nın Sözleşme ile yazılı olarak beyan ettiği yaşın doğru olduğunu varsayar. Alıcı’nın yaşını sehven dahi olsa yanlış yazmasından dolayı Şirket’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. Bu hususta Alıcı’nın hatası yüzünden Şirket uhdesinde doğacak her türlü zarardan Alıcı sorumludur.

11.         CAYMA HAKKI

 • Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’nin kendisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yönetmelik’in 15. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca istisnalar hariç olmak üzere Ürünler’i 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Bu halde Ürün’ün ilgili mevzuata uygun olarak teslim alındığı haliyle, varsa garanti belgesi/kullanım kılavuzu gibi bütünleyici unsurlarıyla birlikte iade edilmesi şarttır. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin sair bildirimler Şirket’e ait işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen e-posta adresi ve/veya İnternet Sitesi’nde belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Şirket’e mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılı bildirimde bulunulması şarttır.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı’nın yazılı konuya dair bildiriminin Şirket’e ulaştığı günü takip eden 14 (on dört) gün içerisinde, Ürün’e ilişkin bedeli ödediği yöntem uyarınca Alıcı’ya iade edilir. Banka ve finans kuruluşlarının gerçekleştireceği işlemler bu sürenin kapsamında yer almamaktadır.

12.         CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 • Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Şirket’in kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Sözleşme’ye konu Ürünler’in Yönetmelik’in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Ürünün kurulumunun gerçekleşmesinden sonra tekrar kullanılamaz hale gelmesi, kişiye özel olması) Ürün türlerinden ibaret olması halinde Alıcı ve Şirket arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Sözleşme’nin 12.1. maddesindeki istisnalar saklı kaymak kaydıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılımlar yalnızca ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade alınabilmektedir. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve kurulumu yapılmış ekran ve TV’ler, sim kart takılan, Wi-Fi bağlantısı, kullanıcı tanımlaması yapılan modem ve cep telefonları iade alınmamaktadır. Kurulum gerekmeyen ürünler, kullanılmamış olsa dahi tekrar orijinal satış paketi satılabilir özelliğini kaybetmemiş olmalıdır.

13.             UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını, Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitlere uygun şekilde, T.C. Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Ürün’ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki ilçe ya da durumun gerektirdiği hallerde İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olacaktır. Belirtilen sınırları aşan miktarlardaki uyuşmazlıklar için ise tüketici mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

14.         TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde Satıcı’da bağımsız olarak bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Şirket’in uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

15.         MÜCBİR SEBEP

 • Sözleşme’nin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir Sebep uhdesinde gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
 • Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
 • Mücbir Sebep’in 5 (beş) gün süreyle devam etmesi halinde, Taraflar’dan her biri, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu noktada Şirket ve Alıcı birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

16.         GİZLİLİK

 • Alıcı ve Şirket birbirlerine işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile hizmetlerin ifası için yahut hizmetleri kullanabilmek için edindikleri gizli bilgi kapsamında değerlendirilmesi makul olan hiçbir bilgiyi 3. kişilerle paylaşmayacaktır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Alıcı tarafından onay verilen açık rıza metninde yer alan hüküm ve koşullar saklıdır.
 • Şirket bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Şirket kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

17.           BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

18.         YÜRÜRLÜK

18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası talep edilmesi halinde Alıcı’ya e-posta ile gönderilebilecektir.